FN har store sprogproblemer

FN har seks officielle sprog, hvilket har vist sig väre omständeligt og koste mange penge. Antalet medlemslande er 191.

FN´s officielle sprog er engelsk, fransk, kinesisk, russisk, spansk og arabisk. (UNESCO har ni officielle sprog men dog bare seks arbejdssprog.) Der er stärke grupper af lobbyister som arbejder på at portugisisk, hindi, japansk og andre sprog skal blive officielle sprog i FN. Hvorfor skulle de ikke blive det, det ville jo ikke väre mere end retfärdigt? Når det gälder retfärdighed, burde FN foregå med godt eksempel. Hvorfor gör ikke FN det? Hvorfor gör ikke FN det?

Hvorfor accepterer majoriteten dette?

Det internationale samfund FN har altså seks arbejdssprog hvilket ikke direkte gör samarbejdet lettere. Det er märkeligt at repräsentanterne for nogle nationer skal ha lov til at tale deres modersmål ved möderne i FN medens andre, de fleste, ikke må. Endnu märkeligere er at repräsentanterne for majoriteten af FN´s medlemslande accepterer dette.

För eller senere må man enes om et neutralt, let lärt og fälles arbejdssprog, bl.a. derfor at sprogforvirringen i FN koster skatteydere jorden rundt enorme summer. Hvor store ved jeg ikke, da jeg forgäves har forsögt at få besked om dette fra FN. Det trolige er at ingen ved.

Ved et tilfälde bevilgede medlemmerne i FN-organet WHO (World Health Organization) et yderligere tilskud på fem millioner US $ til oversättelse- og tolkevirksomhed medens man ved samme möde afslog en anmodning på 4,2 millioner US $ til et sundhedsprojekt i Afrika.

Hvorfor er ikke japansk officielt sprogi FN?

De som har en fölelse for retfärdighed må mene at det er uretfärdigt at inden for FN, alles vort fälles samfund, forskellige sprog skal have forskellig status. Hvorfor skal delegater fra Japan, Tyskland, Brasilien og Madagaskar ikke ha lov til at udtrykke sig på deres sprog i FN´s Generalforsamling når fx en delegat fra Syrien, på sit eget sprog, kan give udtryk for sin veltalenhed? Nej, enten må FN göre som EU, at lade et hvert medlemslands sprog väre officielt sprog eller også välge et neutralt sprog som arbejdssprog. Hvilken model mener du ville väre den billigste og bedst fremme den internationale dialog?

Om EU indförte esperanto som eneste arbejdssprog så ville FN, skönt EU´s store globale betydning, snart öge antalet officielle sprog med et, nemlig esperanto. Efter nogen generation ville det ekstremt let lärte esperanto så helt dominere arbejdet i FN at man ville overgå til at lade esperanto väre det eneste officielle sprog. De fleste delegater har trods alt ikke noget af de seks officielle sprog som modersmål.

I 1965 gav den svenske riksdags to kamre i opgave til den svenske regering at fremlägge et forslag til FN eller UNESCO som objektivt skulle belyse esperantos betydning for kontakter i internationale sammenhäng og rekommendere en neutral og endelig lösning på verdens sprogproblemer. Noget forslag fremlagdes naturligvis dog aldrig.


© Hans Malv, 2004